Stowarzyszenie propagujące idee dr Henryka Jordana

rekrecja ruchowa

trening na świeżym powietrzu, sprawność i rekreacja

jeśli urządzenia zabawowe i sportowe dla Szkoły lub Przedszkola to tylko z Certyfikatem, zgodnie z Rozporzadzeniem Mienistra Edukacji Narodowej i Sportu. Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 657 i 658.

przykładowy zeszyt kontroli:    http://lunaparki.pl/1pobranie/zeszyt-kontroli-plac...