Stowarzyszenie propagujące idee dr Henryka Jordana

Wygraliśmy mikrodotacje w ramach projektu Społecznik na lata 2019 - 2021.

Bedziemy realizować projekt wraz grupą nieformalną od sierpnia 2019 roku.

Inkubator wsparcia przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym w Mierzynie.

Projekt współfinansowany ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

4 - 11 czerwca 2019

Członkowie Stowarzyszenie biorą czynny udział w spotkaniu wyjazdowym do Lubmin w Niemczech. Na terenie HVHS w Lubmin odbył sie cykl spotkań polsko - niemieckich.

22 stycznia 2019, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Spotkanie robocze grupy ekspertów ds. wspierania Uniwersytetów Ludowych.

12 grudnia 2018.

Spotkanie polsko - niemieckie przy świecach i gitarze.

Śpiewany kolendy po polsku i niemiecku.

23 paździrnika 2018
Konferencja Naukowa na terwnie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Uniwersytety Ludowe, a budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego. 

2017

W dniach 6 -7 października 2017 r. Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem polsko - niemieckim non - profit dr Jordana i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Ludowym prowadzących I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe pt. Uniwersytet ludowy - pomiędzy teorią a praktyką .

Celem Seminarium było przedstawienie szans i zagrożeń w polskich programach uniwersytetów ludowych. Organizatorom spotkania naukowego na temat tego, aby uczestniczyć w platformie doświadczeń i dobrze zarządzających z zakresu edukacji dorosłych w Polsce oraz w Niemczech.

W Seminarium Uczestników Uczelni z Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy, Wieżycach, Grzybowie, Adamowie, Husince, Mierzynie oraz z okolic Krakowa.

Stronę niemiecką reprezentowali działacze dr Klaus Benthin z Seddiner See, Caroline Christen z Frankfurtu nad Odrą oraz Karolina Knochenmuß z Frankurtu.

Wydarzenie naukowe pozostało patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego. W obradach aktywnie uczestniczył Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich, który w referacie pt .: Uniwersytet Ludwikowski w Polsce , zaprezentował podstawy do nauczania uniwersytetów ludowych w Polsce. Patronat naukowy nad Seminarium przyjęło Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, którego Sprawnicząca, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK wygłosiła referat pt .: Dorośli uczą się inaczej ?! - Dlaczego? Jak? 

Seminarium otworzył dr Hubert Kupiec – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej. Tematyka dwudziestu jeden wygłoszonych referatów dotyczyła poszczególnych sesji tematycznych, które zostały podzielone następująco: 1) Rozwój uniwersytetów ludowych, 2) Uniwersytety ludowe w perspektywie edukacji dorosłych, 3) Uniwersytety ludowe w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, 4) Uniwersytety ludowe – dobre praktyki, 5) Uniwersytety ludowe – w poszukiwaniu rozwiązań. Problematyka poruszana podczas wystąpień inspirowała do dyskusji nad rozwojem uniwersytetów ludowych, które inicjowali moderatorzy sesji w osobach: prof. dr hab. Barbary Kromolickiej, dr hab. Beaty Bugajskiej, dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, dr Tomasza Maliszewskiego oraz dr Aleksandry Sander. Podczas Seminarium odbyło się również spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych, podczas którego wyznaczono kierunki przyszłych działań w zakresie współpracy z Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego, szkicu nad wspólnym projektem do Programu Erasmus + oraz wyznaczono kolejną wizytę Sieci.

Wydarzenie naukowe w całości zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Organizatorzy Seminarium Naukowego dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność i owocną dyskusję.  Mamy nadzieję, że polsko-niemieckie spotkania naukowe poświęcone edukacji dorosłych staną się wydarzeniem cyklicznym.  

Wizyty w Niemieckich placówkach VHS edukacji dorosłych.

7 październik 2017

Rozpoczęcie roku akademickiego US dla seniorów.

6-7 październik 2017

Seminarium naukowe na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego.

04,2017 uczestnictwo w spotkaniu w Ministerstwie Kultury i Podyplomów Rozwoju Edukacji Regionalnej

04.2017 udostepnienie siedziby w Szczecinie Inkubatorze Kultury

04. 2017 wizyta w niemieckiej organizacji pozarządowej

04.2017 realizacja PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA na placach zabaw dla dzieci

04.2017 rozpoczęcie budowy w Przedszkolach dokumentacji związanej z bezpieczeństwem na terenach rekreacyjnych

04,2017 Opracowanie koncepcji z funduszem Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych

04,2017 Wizyta w placówce edukacyjnej w Niemczech i nawiązaniu współpracy 

05,2017 Opracownie koncepcji współpracy z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich

06.2017 Opracowanie projektu dotacji dla Organizacji Pozarzadowych

06.2017 Opracowanie najnowocześniejszej wersji programu - niemieckiej do programu Interreg Pomerania

06.2017 Udział w festiwalu Orte und Grenzen - Das Ortsfest

06.2017 Udział w   MITASOMMIE PASEWALKER - TAG DER VEREINE

07.2017 Udział w zajęciach polsko - niemieckich w zaprzyjaźnionej placówce VHS w Niemczech

07.2017  Podpisanie umowy na dofinansowanie z Euroregionem Pomerania

07.2017 Udział w szkoleniu Sektora 3 w Szczecinie

08.2017 Rozpoczęcie projektu Interreg

08.2017 Rozszerzenie działeń z placówka partnerską w Lubmin

08.2017 Złozenie dokumentacji w Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym

08.2017 Rozpoczęcie projektu polsko - niemieckiego Interreg z zakresu edukacji osób dorosłych


Październik 2017 Zakończenie projektu Interreg

                               Zestawienie dokumentacji i rozliczenie projektu "bezpieczne przedszkole"

listopad 2017 Rozliczenie projektu Interreg: Edukacja dorosłych w 

                               Euroregionie Pomerania

grudzień 2017 Szkolenia i konsultacje w Sektorze 3

grudzień 2017 Udział w projekcie "zdrowe święta"

styczeń 2018 opracowanie projektów Ministerstwa Kultury

styczeń 2018 Szkolenia w Sektorze 3

luty 2018   Spotkanie w Kancelarii Rady Ministrów.